Projekty Unijne EFS

Nasi klienci mogli skorzystać z kursów językowych realizowanych w ramach następujących projektów:

 

„Bez barier, bez granic…”

Termin realizacji 2019-2020

Projekt skierowany jest do osób:

  • zamieszkują lub pracują na terenie województwa śląskiego;
  • w wieku 25 lat i więcej;
  • -należą do jednej z poniższych grup defaworyzowanych: a) osoba powyżej 50 roku życia b) kobieta (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka) c) osoba o niskich kwalifikacjach d) osoba niepełnosprawne e) osoba mieszkające na terenach wiejskich.

W ramach projektu realizowane są szkolenia językowe ( do wyboru j. angielski, niemiecki lub francuski)

 

 

Śląska akademia kompetencji językowych i komputerowych

Termin realizacji 2019-2020

Projekt skierowany jest do osób:

  • zamieszkują lub pracują na terenie województwa śląskiego;
  • w wieku 25 lat i więcej;
  • należą do jednej z poniższych grup defaworyzowanych: a) osoba powyżej 50 roku życia b) kobieta (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka) c) osoba o niskich kwalifikacjach d) osoba niepełnosprawne e) osoba mieszkające na terenach wiejskich.

W ramach projektu realizowane są szkolenia językowe ( do wyboru j. angielski, niemiecki lub francuski) oraz szkolenia komputerowe w obszarach ECCC.

 

 

Kompetencje XXI wieku

Termin realizacji 2018-2019

Projekt dla osób:

  • zamieszkują lub pracują na terenie województwa śląskiego;
  • są w wieku 25 lat i więcej;
  • należą do jednej z poniższych grup defaworyzowanych: a) osoba powyżej 50 roku życia b) kobieta (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka) c) osoba o niskich kwalifikacjach d) osoba niepełnosprawne e) osoba mieszkające na terenach wiejskich.

W ramach projektu realizowano szkolenia językowe ( do wyboru j. angielski, niemiecki lub francuski) oraz szkolenia komputerowe w obszarach ECCC. Uczestnicy przystąpili do egzaminów zewnętrznych, zdawalność na poziomie 100%.

 

 

Technologie cyfrowe i języki obce- nie obce dla śląskich pracowników

W ramach projektu zrealizowane zostały szkolenia językowe (j. angielski, niemiecki lub francuski) oraz szkolenia komputerowe w obszarach ECCC dla 144 osób. Termin realizacji projektu: 2017-2018. Uczestnicy przystąpili do egzaminów zewnętrznych, zdawalność na poziomie 100%.

 

 

Podniesienie kwalifikacji mikroprzedsiębiorców

Celem projektu był wzrost potencjału rozwojowego 40 firm-mikroprzedsiębiorstw poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców i/lub ich pracowników. Okres realizacji: 01.12.2014 r. – 30.11.2014 r. Przeprowadzono zajęcia z j. angielskiego, marketingu, finansów, zarządzania strategicznego. Uczestnicy przystąpili do egzaminów zewnętrznych, zdawalność na poziomie 100%.

 

 

Szansa na rozwój mikroprzedsiębiorstw

Celem projektu był wzrost potencjału rozwojowego 40 firm-mikroprzedsiębiorstw poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców i/lub ich pracowników. Okres realizacji projektu: 01.12.2014 r. – 31.12.2014 r. Przeprowadzono zajęcia z j. angielskiego, mnemotechniki oraz komputerowe. Uczestnicy przystąpili do egzaminów zewnętrznych, zdawalność na poziomie 100%.

 

 

Zdobądź kompetencje językowe potwierdzone certyfikatem- szkolenia językowe”.

Realizacja: 01.07.20123-31.08.2014. Projekt miał na celu wsparcie osób w wieku 18-24 lata, posiadających wykształcenie max. średnie, nieaktywnych zawodowo, uczących się, zamieszkałych lub uczących się w woj. śląskim, poprzez uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości języków obcych.( j. angielski lub j niemiecki). Wsparciem objęto 72 osoby. Uczestnicy przystąpili do egzaminów zewnętrznych, zdawalność na poziomie 100%.

 

 

Kompetencje językowe 50 plus – szkolenia językowe

Czas realizacji projektu: 01.07.20123-31.08.2014. Celem projektu było wsparcie aktywności zawodowej osób pracujących, w wieku powyżej 50 r.ż, poprzez nabycie lub podniesienie ich umiejętności językowych z j. angielskiego lub j niemieckiego. Wsparciem objęto 72 osoby. Uczestnicy przystąpili do egzaminów zewnętrznych, zdawalność na poziomie 100%.

 

 

 Szkolenia językowe dla MMŚP”.

Czas realizacji projektu: 01.01.2012-28.02.2014. Celem projektu było wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MMŚP poprzez zaoferowanie szkoleń językowych ( j. angielski lub j. niemiecki), zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw. Uczestnicy przystąpili do egzaminów zewnętrznych, zdawalność na poziomie 100%.

 

 

50 to plus – szkolenia językowe

Czas realizacji projektu: 01.08.2012-30.09.2013. Celem projektu było wsparcie aktywności zawodowej osób pracujących, w wieku powyżej 50 r.ż, poprzez nabycie lub podniesienie ich umiejętności językowych z j. angielskiego lub j niemieckiego. Wsparciem objęto 60 osób. Wszystkie osoby przystąpiły do egzaminów zewnętrznych TOEIC oraz zdały egzamin na właściwym poziomie językowym.

 

 

Szkolenia językowe dla osób młodych.

Cel projektu: wsparcie osób w wieku 18-24 lata, posiadających wykształcenie max. średnie, nieaktywnych zawodowo, uczących się, zamieszkałych lub uczących się w woj. śląskim, poprzez uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości języków obcych. Wsparciem objęto 66 osób. Termin realizacji: 12. 2012 – 04.2013.

 

 

Od administracji procedur do administracji rezultatów-UM Rybnika wzorcową JST

Projekt był dedykowany pracownikom UM w Rybniku. Cel projektu: podniesienie kompetencji językowych pracowników UM Szkoleniem objęto 53 osoby. Termin realizacji: od 02.2012 do 12.2012.