Oferta dla Biznesu

Oferujemy naukę języków:
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, czeskiego na wszystkich poziomach nauczania.

 

Zaletami naszych kursów są:

  • elastyczne dopasowanie procesu dydaktycznego do potrzeb i specyfiki danej firmy (kursy ogólne, ogólny język biznesu, język specjalistyczny charakterystyczny dla danej branży)
  • formy prowadzonych zajęć adekwatne do aktualnych potrzeb klienta
  • dopasowanie czasu trwania kursu oraz ilości zajęć do aktualnych potrzeb naszego klienta

 

W nauczaniu języka kładziemy główny nacisk na komunikatywność. Wykorzystując różne metody i techniki nauczania rozwijane są następujące zdolności językowe:

  • mówienie
  • czytanie
  • pisanie
  • rozumienie ze słuchu

Na naszych zajęciach wykorzystujemy pomoce multimedialne, które nie tylko uatrakcyjniają naukę języka, lecz przede wszystkim podnoszą jej efektywność.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty również przed ważnymi dla Państwa wydarzeniami, wymagającymi dopracowania umiejętności językowych.

Nasza oferta obejmuje także:

null
Szkolenia biznesowe
zarządzanie, marketing, finanse, sprzedaż, HR
null
Szkolenia „miękkie”
rozwój osobisty, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja, asertywność
null
Szkolenia językowe
ogólne, branżowe, coaching językowy
null
Wyjazdy integracyjne

Oferujemy szkolenia otwarte jak również dedykowane dla firmy w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych. Więcej na stronie: www.jklconsulting.pl

Wśród naszych dotychczasowych klientów wyróżnić możemy

Classen – Pol S.A.
Rybnik-Zwonowice

Ryfama Rybnicka Fabryka Maszyn S.A.

WYG International
Realizacja projektu szkoleniowego: Wypracuj sobie sukces – aktywacja młodzieży na rynku pracy”

ERG-System S.A.
Łaziska Górne

Grupa ERGO sp. z o.o. Wrocław
Realizacja projektu szkoleniowego „Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW – UM Rybnika wzorcową JST” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Urząd Miasta Rybnik