Kurs języka rosyjskiego

Kurs języka rosyjskiego ponieważ:

Coraz większe zainteresowanie ze względów biznesowych. Możliwość poznania języka i kultury naszych wschodnich sąsiadów.

  • Kurs na poziomie podstawowym 1-2 semestry,
  • Kurs na poziomie średniozaawansowanym 1-2 semestry,
  • Kurs na poziomie zaawansowanym 1-2 semestry,

W czasie trwania kursu języka rosyjskiego słuchacze uczą się swobodnego porozumiewania, ćwiczą rosyjską gramatykę i poszerzają zasób słownictwa.

Prowadzimy także zajęcia z języka rosyjskiego-biznesowego dla klientów indywidualnych oraz dla firm.

Nasza oferta
  • Kurs na poziomie podstawowym 1-2 semestry,
  • Kurs na poziomie średniozaawansowanym 1-2 semestry,
  • Kurs na poziomie zaawansowanym 1-2 semestry,

W czasie trwania kursu języka rosyjskiego słuchacze uczą się swobodnego porozumiewania, ćwiczą rosyjską gramatykę i poszerzają zasób słownictwa.

Prowadzimy także zajęcia z języka rosyjskiego-biznesowego dla klientów indywidualnych oraz dla firm.