Kurs języka czeskiego

Jeżeli chcesz:

  • wyjechać do pracy za granicę,
  • nawiązywać kontakty biznesowe,
  • czuć się swobodnie u naszych południowych sąsiadów,

NASZA OFERTA jest skierowana do Ciebie

  • Kurs na poziomie podstawowym 1-2 semestry,
  • Kurs na poziomie średniozaawansowanym 1-2 semestry,

W czasie trwania kursu językowego słuchacze uczą się swobodnego porozumiewania, ćwiczą czeską gramatykę i poszerzają swój zasób słownictwa.

Nasza oferta
  • Kurs na poziomie podstawowym 1-2 semestry,
  • Kurs na poziomie średniozaawansowanym 1-2 semestry,

W czasie trwania kursu językowego słuchacze uczą się swobodnego porozumiewania, ćwiczą czeską gramatykę i poszerzają swój zasób słownictwa.