Przygotowanie do Egzaminów

W naszej szkole możesz przygotować się do egzaminów językowych na różnych poziomach zaawansowania. Każdy kurs przygotowujący do egzaminów prowadzony jest w oparciu o profesjonalne materiały dydaktyczne i dopasowany jest do indywidualnych potrzeb kursanta.

Egzaminy Cambridge:

 • KET (Key English Test) – egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2). Jest to egzamin skierowany do osób, które chcą budować swoje kompetencje językowe przydatne w przyszłej karierze zawodowej lub podczas studiów.
 • PET (Preliminary English Test) – jest to egzamin, którego ukończenie świadczy o tym, że potrafimy posługiwać się językiem angielskim na poziomie średnio zaawansowanym w pracy, szkole i podróży (poziom egzaminu Intermediate – B1). Egzamin PET skierowany jest do osób chcących posługiwać się językiem angielskim w pracy, szkole lub podróży w codziennych sytuacjach.
 • FCE (First Certificate in English) – egzamin potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (upper-intermediate), zdanie tego egzaminu świadczy o tym,  że znamy język wystarczająco dobrze aby posługiwać się nim w pracy lub w szkole w środowisku anglojęzycznym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować lub studiować w kraju anglojęzycznym.
 • CAE (Certificate in Advanced English) – zdanie egzaminu świadczy o tym, że potrafimy się płynnie posługiwać językiem angielskim na poziomie zaawansowanym (poziom C1). Egzamin ten skierowany jest szczególnie dla osób, które chcą osiągnąć profesjonalny poziom języka angielskiego aby pracować za granicą lub podjąć studia licencjackie na anglojęzycznej uczelni.
 • CPE (Certificate of Proficiency in English)  – jest to egzamin potwierdzający biegłość (poziom C2) w posługiwaniu się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych oraz na studiach. Egzamin przeznaczony jest dla osób chcących podjąć studia podyplomowe lub doktoranckie na anglojęzycznym uniwersytecie lub udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie wyższego kierownictwa.
 • IELTS (International English Language Testing System) – to egzamin, który określa poziom znajomości języka angielskiego osób, które chcą studiować lub pracować w krajach anglojęzycznych.

Egzaminy ETS

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – określa poziom na jakim posługujemy się I rozumiemy język angielski w środowisku akademickim.
  • TOEFL iBT – egzamin ten określa poziom języka angielskiego kandydatów na studia anglojęzyczne, test jest zdawany w formie komputerowej, określa poziom od Intermediate (B1) do Advanced (C1)
  • TOEFL ITP – to egzamin, który potwierdza poziom zaawansowania słuchania i czytania w języku angielskim w kontekście akademickim, określa poziom od Elementary (A2) do Advanced (C1).
  • TOEFL Junior – określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu dzieci od lat 11 do 15, określa znajomość wymienionych umiejętności od poziomu Elementary (A2) do Upper-Intermediate (B2).
 • TOEIC (Test of English for International Communication)– określa poziom kompetencji językowych w pracy oraz w szkole.
  • TOEIC Listening and Reading – określa poziom posługiwania się językiem angielskim w słuchaniu i czytaniu, określa poziom od Beginner (A1) do Advanced (C1),
  • TOEIC Speaking and Writing – określa poziom znajomości języka angielskiego w mówieniu i pisaniu, określa poziom od Beginner (A1) do Advanced (C1),
  • TOEIC Bridge – określa poziom biegłości w słuchaniu i czytaniu w języku angielskim, określa poziom od Beginner (A1) do Intermediate (B1).