Procedura COVID

Szanowni Państwo, Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i warunki aby nauka stacjonarna w naszej placówce mogła się odbywać bez zakłóceń. Zachowujemy odpowiedni dystans społeczny. W sekretariacie i w każdej sali lekcyjnej znajdują się specjalne płyny do dezynfekcji rąk, w ubikacjach są mydła antybakteryjne.  Po każdych skończonych zajęciach dezynfekowana jest sala lekcyjna.  Pozostałe pomieszczenia takie jak wc,…