TŁUMACZENIA

 

Oferujemy usługi w zakresie tłumaczeń z języka polskiego na obcy i obcego na polski

– pisemnych: ze wszystkich dziedzin: min. : prawo, ekonomia, informatyka, finanse oraz wszelkiego rodzaju dokumenty  prywatne, min.: świadectwa i dyplomy, CV, zaświadczenia i opinie lekarskie, korespondencje zwykłą i elektroniczną, strony www i inne

– ustnych: min.: spotkań biznesowych, konferencji, negocjacji, itp., tłumaczenia prywatne