PROJEKTY EFS

 

 

„Podniesienie kwalifikacji mikroprzedsiębiorców” umożliwia bezpłatne podwyższenie, uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Celem Projektu jest wzrost potencjału rozwojowego 40 firm-mikroprzedsiębiorstw z obszaru technologicznego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 52 przedsiębiorców i/lub ich pracowników. Okres realizacji projektu: 01.12.2014 r. – 30.11.2014 r. Przeprowadzono zajęcia z j. angielskiego, marketingu, finansów, zarządzania strategicznego.

 

 

„Szansa na rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Celem Projektu jest wzrost potencjału rozwojowego 40 firm-mikroprzedsiębiorstw poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 52 przedsiębiorców i/lub ich pracowników. Okres realizacji projektu: 01.12.2014 r. – 31.12.2014 r. Przeprowadzono zajęcia z j. angielskiego, mnemotechniki oraz komputerowe: „Tworzenie stron www.”

 

 

„Zdobądź kompetencje językowe potwierdzone certyfikatem- szkolenia językowe”. Czas realizacji projektu: 01.07.20123-31.08.2014. Projekt ma na celu wsparcie osób w wieku 18-24 lata, posiadających wykształcenie max. średnie, nieaktywnych zawodowo, uczących się, zamieszkałych lub uczących się w woj. śląskim, poprzez uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości języków obcych.( j. angielski lub j niemiecki). Wsparciem objęto 72 osoby.

 

 

„Kompetencje językowe 50 plus – szkolenia językowe”. Czas realizacji projektu: 01.07.20123-31.08.2014. Celem projektu jest wsparcie aktywności zawodowej osób pracujących, w wieku powyżej 50 r.ż, poprzez nabycie lub podniesienie ich umiejętności językowych z j. angielskiego lub j niemieckiego. Wsparciem objęto 72 osoby.

 

 

„Szkolenia językowe dla MMŚP”. Czas realizacji projektu: 01.01.2012-28.02.2014. Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MMŚP poprzez zaoferowanie szkoleń językowych ( j. angielski lub j. niemiecki), zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw.

 

 

„50 to plus – szkolenia językowe”. Czas realizacji projektu: 01.08.2012-30.09.2013. Celem projektu jest wsparcie aktywności zawodowej osób pracujących, w wieku powyżej 50 r.ż, poprzez nabycie lub podniesienie ich umiejętności językowych z j. angielskiego lub j niemieckiego. Wsparciem objęto 60 osób

 

 

„Szkolenie językowe dla osób młodych”. Cel projektu: wsparcie osób w wieku 18-24 lata, posiadających wykształcenie max. średnie, nieaktywnych zawodowo, uczących się, zamieszkałych lub uczących się w woj. śląskim, poprzez uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości języków obcych. Wsparciem objęto 66 osób. Termin realizacji projektu 12. 2012 – 04.2013

 

 

„Od administracji procedur do administracji rezultatów-UM Rybnika wzorcową JST”. Projekt dedykowany pracownikom UM w Rybniku. Cel projektu: podniesienie kompetencji językowych pracowników UM Szkoleniem objęto 53 osoby. Termin realizacji projektu: od 02.2012 do 12.2012.