Kurs języka rosyjskiego ponieważ:

 

Coraz większe zainteresowanie ze względów biznesowych. To główny powód nauki j. rosyjskiego. Nie można niedoceniać potencjału biznesowego Rosji i naszych w związku z tym możliwości.

Poziomy:

  • Podstawowy
  • Średniozaawansowany
  • Zaawansowany

W czasie trwania kursu języka rosyjskiego słuchacze uczą się swobodnego porozumiewania, ćwiczą rosyjską gramatykę i poszerzają zasób słownictwa.

Osobno prowadzimy zajęcia z języka rosyjskiego-biznesowego dla klientów indywidualnych oraz dla firm.