Kurs języka czeskiego ponieważ:

 

Język sąsiadów, coraz większe kontakty biznesowe, szczególnie w rejonach przygranicznych. Częste wyjazdy wakacyjne/wycieczkowe do Czech. Język czeski jest dla Polaków łatwy i przyjemny:-)

Poziomy:

  • Podstawowy
  • Średniozaawansowany

Umiejętności:

Wykorzystując różne metody i techniki nauczania rozwijane są 4 umiejętności językowe:

  • mówienie
  • czytanie
  • pisanie
  • rozumienie ze słuchu

W czasie trwania kursu językowego słuchacze uczą się swobodnego porozumiewania, ćwiczą czeską gramatykę i poszerzają swój zasób słownictwa.